10η Έκθεση Αγροτικός Αύγουστος 2008 Γη & Πολιτισμός